پخش زنده فوتبال دوستانه

پخش زنده فوتبال میلان چزنا

نتیجه زنده فوتبال میلان چزنا

دیدار دوستانه

 تاریخ پخش : شنبه ۹۸/۵/۲۶
 زمان پخش : ۲۳:۰۰