پخش زنده لیگ ۱ فرانسه

پخش زنده فوتبال پاری سن ژرمن استراسبورگ

نتیجه زنده فوتبال پاری سن ژرمن استراسبورگ

تاریخ پخش : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۰۰