آموزش پوکر – اصول بازی در FLOP

چگونه یک بازی خوب در مرحله flop از خود ارائه دهیم؟

داشتن استراتژی در مرحله flop بسیار مهم است چرا که تصمیم گیری اینکه به مرحله turn یا river میرسیم ، در این مرحله گرفته میشود.
به طور مثال در omaha plo ما این کارتها را داریم:
A♥️، K♠️ ، ۱۰♠️, J♥️
و flop شامل این کارتهاست:
۵♣️،۶♣️,۷♣️

منطقاً ما باید در برابر هر reraise سریعاً fold دهیم. چرا که چیزی که تجربه ثابت کرده این است : نگاه ما به flop باید بر این اساس باشد که این کارتها اطلاعات پایه را به ما میدهند.  اطلاعاتی که سهم عمده ای از میزان شانس برنده شدن ما را به ما میدهد.

پس اگر این اطلاعات شامل این موضوع است که شانسی نداریم ،پس منطقاً باید عقب بکشیم.

نکته مهم دیگری که در این آموزش پوکر آنلاین و تصمیم گیری ما در flop بسیار اهمیت دارد ، جایگاه ما در میز یا همان position است.

ممکن است شما یک دست خوب داشته باشید ولی بر اساس position نتوانید از این دست خوب استفاده کنید.
پس سعی کنید تصمیمی کاملاً تحلیل گرایانه بر اساس positon تان، رفتار دیگر رقبا تااین مرحله از بازی و دستی که دارید،بگیرید.