با خواندن این مقاله موارد زیر را فرا میگیرید:

  • کدام آمار میتواند شما را برا برنده شدن در شرط هردو تیم گل میزنند، کمک کند؟
  • آیا شرطبندان میتوانند از مارکت هر دو تیم گل میزنند سود ببرند؟

شرط بندی “هر دو تیم گل میزنند” محبوبیت زیادی پیدا کرده است، زیرا به سادگی انتخاب یک گزینه دوتایی ساده را ارائه می دهد، در حالی که اطلاعات نشان می دهد که احتمال وقوع هر دو نتیجه یکسان است. در پنج لیگ اروپایی بزرگ در طول پنج فصل گذشته ۵۱ درصد از مسابقات هر دو تیم حداقل یک گل به ثمر رسانده اند، بنابراین شما به سادگی میتوانید با بررسی دقیق در این شرط برنده شوید
هنگامی که یک آنالیز دقیق در خصوص شرط هردو تیم گل میزنند انجام شود، بطور شفاف مشخص هست این شرط چیزی بیشتر از یک شیر یا خط انداختن ساده است . این شرط بستگی به تیمهای مسابقه دارد که به چه صورت بازی میکنند و نتایج قبلی آنها چه بوده است و حتی مسابقه در چه مقطع زمانی قرار است انجام شود.

اهمیت اطلاعات گذاشته در خصوص شرط بی تی تی اس

با بررسی ۴۹۰ تیم در ۵ فصل یک واقعیت آماری در خصوص این شرط وجود دارد. بطور مثلا ۲۶ درصد مسابقات بایرن مونیخ و ۷۹ درصد مسابقات هافنهایم هردو تیم گل زده اند.این کاملا از آمار مشخص هست که تیمهایی که در لیگهای برتر حضور داشته اند در ۵ فصل اخیر در مورد اینکه در مسابقه هردو تیم گل زده اند یا خیر یک وضعیت مشابه داشته اند. مثلا در لیگ برتر انگلیس میتوانیم ببینیم که تیم ها بین ۱۸ تا ۲۱ مسابقه از مسابقاتشان ، هردوتیم گل زده اند .

به چه چیزهایی باید دقت کرد تا در شرط هردو تیم گل میزنند برنده شد؟

در زیر یک جدول در خصوص ارتباط (همبستگی) بین آمار مختلف بازهای تیمها و عبارت هردو تیم گل میزندد ارائه شده است .
مجموع گلها ۰٫۶۱۶
مجموع کلین شیتها -۰٫۴۷۱
دفعات از دست دادن موقعیت -۰٫۴۶۶
شوت در چهارچوب ۰٫۳۸۵
مجموع گلهای زده شده ۰٫۳۲۵
مجموع گلهای خورده شده ۰٫۲۲۷
مجمموع شوتها ۰٫۱۳۳
تفاضل گل ۰٫۰۳۲
جایگاه در جدول ۰٫۰۲۱

تفاضل گل ممکن است به جایگاه تیم ارتباط مستقیم داشته باشد، اما اینکه آیا هردو تیم در مسابقه گل زده اند، اهمیتی در جایگاه تیم ندارد و ارتباطی با آن ندارد . بنابراین این گزینه مستقل از جایگاه و رتبه تیم میباشد. شاید خیلی عجیب باشد که مجموع گلهای بازی ارتباط مستقیمی با اینکه هردو تیم گل زده اند یا نه دارد . یعنی هرچه بازیهای تیم پرگل تر باشد شانس اینکه عبارت هردو تیم گل میزنند درست باشد بیشتر است

با نگاهی به فصل ۲۰۱۵ /۲۰۱۶ لیگ انگلیس این مشخص شد که تاثیر بازیهای گذشته تیم بر شرط هردو تیم گل میزنند بسیار است . مثلا یک یا هردو تیم در ۴۸٫۲ درصد از مسابقات لیگ برتر انگلیس موفق به گلزنی نشده اند . و اگر هر دو تیم موفق به گل زنی در مسابقه قبلی نشده باشند آنوقت به احتمال زیاد در ۵۱٫۱ درصد از مسابقات آتی نیز بطور میانگین موفق به گلزنی نخواهند شد.
اگر هر دو تیم در یک بازی قبلی در تیم به ثمر رساندند، پس از آن، ۵۴٫۸ درصد از زمان بازی در این تیم دوباره بازی کردند، در مقایسه با میانگین کلی ۵۱٫۸ درصد. این نشان می دهد که دانستن نتیجه یک بازی قبلی می تواند به شما یک مزیت کوچک بدهد، البته البته تیم های مختلف این روند را بیشتر از سایرین در بر می گیرند.

از طرف دیگر آمار نشان میدهد اگر هر یک از تیمها در سه مسابقه قبلی خود ، هردو تیم گل زده باشند یا هردو تیم موفق به گلزنی نشده باشند، شما میتوانید فرض کنید این شرایط در مسابقات بعدی به احتمال فراوان رخ خواهد داد.

آیا زمان مسابقه بر شرط هردو تیم گل میزنند تاثیر دارد؟

احتمال اینکه زمان مسابقه بر شرط هردو تیم گل میزنند تاثیر داشته باشد بسیار زیاد است . بازیهایی که به وقت محلی زودتر آغاز میشوند شانس کمتری برای اینکه هردو تیم گل بزنند دارند . چرا که تعداد کمتر تماشاگران یا زمان و مسافت تیم ها برای رسیدن به محل برگزاری مسابقه و زمان کمتر برای تمرین کردن بر این موضوع تاثیر میذارد و طبق آمار بازیهایی که قبل از ساعت ۱۵ محلی انجام میشود ۴۶٫۲ درصد هردو تیم گل زده اند بازیهایی که ساعت ۱۵ تا ۱۹:۴۵ برگزار میشوند ۵۴٫۹ درصد هردو تیم گل میزنند .

تفکر مثبت در خصوص شرط هردو تیم گل میزنند

این خیلی مهم است در خصوص این شرط دقت کنید که تعصب یا تفکر مثبت یا مثبت اندیشی شما در قضاوت شما تاثیر میگذارد بخصوص در مورد این شرط که یک اتفاق ساده مثل اشتباه داوری میتواند شانس یک گل را از بین ببرد.
خطری که مثبت اندیشی در این شرط دارد این است که به آنالیزها و آمار دقت کمتری میشود و به احساس توجه میشود.
خلاصه آنکه شرط محبوب هردو تیم گل میزنند اگرچه جذاب است ولی باید با دقت و توجه به آمار و آنالیز دقیق بدور از تعصب و احساس انتخاب شود