گزارش تخلف چیست ؟

در پایان هر نقد گزینه ای با عنوان گزارش تخلف قرار دارد. این بخش برای کاربران متضرر در سایت های پیش بینی که جوایز آنها واریز نشده یا مبلغ شارژ شده به حساب آنها واریز نشده و دچار ضرر های مالی شده اند و سایت مورد نظر هیچ پاسخگویی درستی در این موارد نداشته قرار داده شده است.

شما می توانید با مراجعه به بخش ثبت گزارش تخلف ٬ که در انتهای هر نقد قرار گرفته است مشکل خود را توضیح دهید

سعی کنید حتما برای ثبت گزارش تصاویر مستندات خود را نیز برای ما ارسال نمایید.

اطلاعات ارسالی شما بعد از تایید در سایت منتشرخواهد شد و بعنوان سندی برای تخلف سایت مورد نظر می باشد.