انواع شرط در بازی رولت

شما می توانید شرط های متفاوتی روی میز بگذارید. این شرط ها شامل شرط های داخل مستطیل یا داخلی(عکس اول) و شرط های خارج مستطیل یا خارجی(عکس دوم) هستند. اگر ژتون داخل مستطیل و یا روی خط خارجی‌ آن قرار بگیرد، شرط داخلی است و در صورتی‌ که ژتون را در خارج از این مستطیل شرط بندی کنید، شرط خارجی‌ است. هر نوع شرط‌ بندی دارای محدودیت حداقل و حداکثر پول برای شرط بندی است. در همه ی موارد در صورتی‌ که شماره ی ۰ بیاید، شرط شما باخته است.

شرط داخلی

 

شرط خارجی

کسب درامد از بازی رولت

در جدول زیر سود پرداختی به شرط‌ های برنده ی داخلی‌ و انواع آن با مثال توضیح داده شده است.

شرط مستقیم: این شرط، به عنوان شرط تک شماره‌‌(Single Number Bet) نیز نامیده می شود. ژتون بر روی یک شماره و وسط خانه روی شماره قرار داده می شود. به عنوان مثال اگر شما یک ژتون ۴ واحدی(بسته به ارز حساب شما در سایت بتکارت ۱ واحد =۱۰۰۰ تومان یا ۱ دلار است) روی یکی‌ از خانه‌ ها بگذارید، شرط مستقیم بوده و در صورتی که شماره ی انتخاب شده پدیدار شود، شما ۱۴۴ ژتون دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال در بازی زیر شماره ی ۱۴ انتخاب شده است.

ضریب شرط مستقیم ۳۵:۱ است. بنابراین تعداد ژتون برنده ی ۱ ژتون شرط بسته شده +۳۵ ژتون برنده =۳۶ ژتون خواهد شد. پس با مبلغ ۴ هزار تومان(که شرط بسته بودید و از حساب شما کم شده بود) مبلغ ۱۴۰ هزار تومان برنده شده اید که در مجموع ۱۴۴ هزار تومان به حساب شما اضافه خواهد شد.

شرط قیچی: شرط داخلی‌ بر روی دو شماره ی به هم چسبیده است و ژتون روی خط بین دو شماره قرار می گیرد.

در مثال بالا یک شرط قیچی بر روی اعداد ۲۲ و ۲۵ با ژتون ۲۰ واحدی بسته شده است. اکنون چنانچه یکی‌ از اعداد ۲۲ یا ۲۵ بشوند، ۱۷ برابر مبلغ ژتون یعنی‌ ۳۴۰ واحد برنده می‌ شوید که با مبلغ اصلی‌ شرط یعنی‌ ۵۰ در کل ۹۰۰ واحد به حساب شما اضافه می شود.

شرط جاده: شرط داخلی‌ روی سه شماره ی پشت سر هم بسته می شود و ژتون خارج از مستطیل و در ابتدای ردیف قرار داده می شود. مثال زیر را در نظر بگیرید:
با یک ژتون ۲۰ واحدی یک شرط بر روی سه شماره ی ۴ و ۵ و ۶ گذاشته شده است. اگر هر یک از این اعداد در بیاید، شرط جاده طبق جدول ضریب برد ۱۱ برابر مبلغ ژتون، سود خواهد داد. برای شرط‌ های گوشه و خطی‌ نیز طبق جدول بالا و به همین ترتیب مقدار برد قابل محاسبه است.

شرط گوشه: شرط داخلی‌ بر روی چهار شماره ی کنار هم بسته می شود و ژتون وسط چهار شماره به شکل مربع قرار می‌ گیرد.

شرط خطی: شرط داخلی‌ بر روی ۶ شماره، شامل دو ردیف مجاور هم است و ژتون روی خط بالای شرط دوجین گذاشته می شود تا بین دو ردیف انتخابی شما قرار گیرد.

بهترین استراتژی بازی رولت

در جدول زیر سود پرداختی به شرط‌ های برنده ی خارجی و انواع آن با مثال توضیح داده شده است.

شرط ستون: بسته شدن شرط روی یکی‌ از ۳ ستون پایینی مستطیل رولت است. کافی است ژتون را داخل یکی‌ از این ۳ ستون قرار دهید. اگر یکی‌ از شماره‌ های داخل آن بیرون بیاید، شرط شما برنده شده و دو برابر مبلغ ژتون نصیب شما خواهد شد. به عنوان مثال اگر مبلغ ۱۰۰ هزار تومان شرط بسته باشید، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برنده شده و با مبلغ شرط در مجموع ۳۰۰ هزار تومان به حساب شما اضافه خواهد شد.

شرط دوجین(۱۲تایی‌): در این نوع شرط شما یکی‌ از ۳ قسمت ۱۲تایی‌ مستطیل را انتخاب کرده و ژتون را روی آن قرار می‌ دهید. نحوه ی محاسبه ی برد، با شرط ستون مشابه است.

شرط پول برابر: دلیل نام گذاری این نوع شرط به پول برابر این است که دقیقا معادل و برابر پولی‌ که شرط می بندید، برنده می شوید. به عنوان مثال اگر مبلغ ۱۰۰ هزار تومان شرط ببندید، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برنده خواهید شد.(با مبلغ شرط بندی شده ۲۰۰ هزار تومان به حساب شما اضافه می‌ شود) شرط پول برابر به سه صورت بسته می شود:

⦁ شرط رنگ(مشکی یا قرمز): مثلا اگر روی مشکی‌ شرط بسته باشید و شماره ی مشکی‌ در بیاید، پول شرط شما دو برابر می شود.

⦁ شرط زوج یا فرد

⦁ شرط دو نیمه (از ۱ تا ۱۸ و از ۱۹ تا ۳۶)​

شرط‌ های پیچیده تر در بازی رولت(Roulette)

شرط های از قبل تعیین شده(Call bets) گروهی از شرط ها هستند که همزمان بر روی میز رولت قرار می گیرند.

مثلا شرط Tier از شماره‌های ۵، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۳ و ۳۶ ​​تشکیل شده (۱۲ شماره) که روی میز نمایش داده شده است. (تصویر زیر)

تعداد ژتونی که استفاده خواهد شد ۶ برابر مقدار ژتون انتخابی خواهد بود.

پس از بستن شرط رولت، دیلر توپ را چرخاند اما به دیواره ی چرخ برخورد کرد، و از چرخ بیرون افتاد. تکلیف شرط من چیست؟