آموزش شرط بندی در پوکر

Bet-on-poker بازی زنده ای هست که قوانین و نحوه ی بازی آن بسیار شبیه به بازی شناخته شده و معروف پوکر-تکزاس هولدم می باشد.

روند بازی پوکر :

دیلر ۱۲ کارت روباز را بین ۶ فرد در جهت عقربه های ساعت توزیع می کند، بنابراین هر فرد دو کارت رو باز دریافت می کند. سپس پنج کارت روباز توسط دیلر در قسمت کارت های مشترک روی میز قرار می گیرد. هدف این است که بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت (۲ برگ در دست هر فرد، و ۵ برگ زمین که متعلق به همه ی افراد است) برنده است.

فرد یا افرادی که بالاترین رتبه بندی را در دست داشته باشند برنده هستند. امکان مساوی شدن در بازی در صورتی که بیش از یک فرد ترکیبات بالا داشته باشد امکان پذیر است.

شرط های دور اول می توانند قبل از توزیع کارت ها بسته شوند. پانترها ( افرادی که شرط می بندند) می توانند شرط های خود را روی بیش از یک نتیجه ببندند. امکان بستن شرط روی  نتایج نامحدود است.

شرط های دور دوم زمانی که پاکت کارت ها (کارت های افراد) توزیع شدند و ضرایب به روز شدند می توانند بسته شوند. شرط هایی که در دور اول بسته شده اند تاثیری در شرط های دور دوم ندارند.

شرط های دور سوم را  زمانی که سه کارت اول وسط میز پوکر نمایش داده شدند (FLOP) و ضرایب به روز شدند می توان گذاشت. شرط های دور چهارم زمانی که چهارمین کارت پوکر رو شد که اصطلاحا به آن (TURN) گفته می شود و ضرایب به روز شد می توان گذاشت. و در آخر پنجمین کارتی که به صورت عمومی نمایش داده می شود (RIVER) و نتایج مساوی مشخص می شوند.

در صورت مساوی شدن، مبالغ برد به تمامی پانتر هایی که شرط روی هر کدام از برندگان دست در هر دوری که بسته باشند داده می شود.

اگر بهترین دست روی میز برده باشد تمامی افراد و دست های بازی و پانتر هایی که شرط روی هر کدام از دست ها بسته اند برنده خواهند شد.

 دور های بازی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته انجام می شوند. امکان وفقه برای موارد فنی وجود دارد.

نحوه ی شرط بندی:

 • وارد حساب کاربری خود شوید.
 • در صورت نیاز حساب کاربری خود را شارژ نمایید.
 • نوع شرط را انتخاب کرده و نتیجه ی بازی را  پیش بینی کنید.
 • مبلغ شرط خود را در برگه ی شرط بندی در قسمت “مبلغ” وارد نمایید.
 • بر روی گزینه ی ثبت شرط کلیک نمایید.
 • پس از ثبت شرط، پیام “شرط شما با موفقیت ثبت شده است” برای شما نمایان خواهد شد.

نحوه ی محاسبه ی بردها به این صورت است که مبلغ اولیه ی شرط ضرب در ضریب شرط شما می شود.

امکان ترکیب این شرط ها با شرط های بازی های زنده وجود ندارد.

هر بازی شماره ی خاص خود را دارد و نتایج بازی را می توانید در صفحه ی “نتایج” مشاهده کنید.

برای مشاهده ی گزارش شرط های خود می توانید به قسمت “تاریخچه شرط بندی” مراجعه نمایید.

۱- اصطلاحات:

 • دور بازی:  توزیع کارت ها از زمانی که دیلر اولین کارت را به فرد اول می دهد (دست اول) تا مرحله ای که آخرین کارت مشترک روباز را روی میز قرار می دهد و برنده یا برندگان بازی را اعلام می کند و کارت های روباز را بر می گرداند روی میز . پیش از شروع بازی  دیلر شروع بازی  جدید را اعلام می کند و کارت ها را بر میزند.
 • افراد (دست ۱ تا ۶): دو کارت روباز روی میز قرار می گیرد. مجموعا ۶ فرد در یک بازی شرکت می کنند و تعداد آن ها یک تا شش است.
 • نتیجه ی شرط: بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقعیت بازی در یک  دور تغییر می کنند متغیر می باشد .
 • دور شرط بندی: زمانی که به پانتر ها جهت بستن شرط داده می شود. یک دور جدید شرط بندی بعد ازهر نوع تغییری در بازی (قبل و بعد از توزیع کارت های افراد، بعد از FLOP وبعد از TURN) شروع می شود.
 • انواع شرط ها: لیست تمامی شرط های ارائه شده به پانتر ها می باشد.
 • میز: پنج کارت مشترک که هر یک از افراد از آن برای تشکیل بهترین ترکیب استفاده می کنند.
 • ترکیبات: پنج کارت که از دو کارت فرد و پنج کارت مشترک تشکیل شده اند.
 • FLOP: زمانی که سه کارت اول بعد از توزیع کارت های شش فرد وسط زمین پوکر نمایش داده شد و دور دوم شرط بندی شروع می شود.
 • TURN: در اینجا چهارمین کارت پوکر رو شده و افرد مجددا فرصت دارند تا مبلغ وسط زمین را افزایش دهند.
 • RIVER: آخرین کارت از کارت های مشترک است که به صورت عمومی بعد از دور چهارم شرط بندی نمایش داده می شود.
 • کارت های کنار گذاشته شده: این کارت که به آن اصطلاحا کارت سوخته می گویند کارتی است که در شروع توزیع اولین کارت در FLOP ،TURN و RIVER کنار گذاشته می شود و کارت بعدی به صورت روباز گذاشته می شود.
 • KICKER: ورق دومی که در صورت برابر بودن حالت شما با حریف تعیین کننده ی برنده ی بازی می باشد.
  • مثال: اگر شما ۹ و Ace داشته باشید و حریف شما ۹ و K داشته باشد و روی زمین ورق های ۱۰, J , ۶ ,۹ ,۲ باشند . شما و حریفتان جفت ۹ هستید اما شما با کیکر Ace و حریفتان با کیکر K پس شما دست برنده در دستتان هست و پیروز دست هستید. ۵ تا ورق شما بهترین حالتش: A ۹ ۹  ۱۰ J  و بهترین ۵ ورق حریف شما  J K ۹ ۹ ​ ۱۰  می شود.
 • CUT CARD: کارت مخصوصی که قسمت پایینی ورق را برای جلوگیری از دیده شدن می پوشاند.

۲- قوانین:

 • هر فردی دو کارت روباز دریافت می کند. کارت ها روی میز به صورت روباز توزیع می شوند. نتایج بر حسب ویدئویی که پخش می شود و اسکنر اطلاعات که تمام کارت های روباز روی میز را اسکن می کند مشخص می شوند.
 • هدف این است که بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت (۲ برگ در دست هر فرد و ۵ برگ از زمین که متعلق به همه ی افراد است) برنده شود.
 • مساوی: در حالتی ممکن است افراد با هم مساوی شوند یعنی کارت هایشان شبیه هم باشد که در این صورت مبالغ برد به تمامی پانتر هایی که شرط روی برد هر کدام از دست ها از هر دوری که گذاشته باشند پرداخت می شود.
 • در اینجا ترکیب های پوکر را به ترتیب از ضعیف ترین به قوی ترین لیست می کنیم:
  • HIGH CARDزمانی که هیچ یک از کارت های دست پوکر مثل هم نباشند در این حالت کسی که بالاترین کارت را در دست خود دارد برنده است.
  • PAIR (جفت): در این حالت دو کارت دست پوکر از یک جنس هستند (دو آس، دو شاه و غیره) اگر چند نفر جفت باشند، جفت بزرگتر برنده است.
  • اگر چند نفر در یک دست جفت باشند شخصی که کیکر بالاتری دارد برنده است.
  • TWO PAIRاگر چند نفر ۲ پر باشند، برنده کسی است که پر بزرگترش (top pair) از بقیه بزرگتر باشد. برای مثال KK ۵۵ از QQ JJ بهتر است.
  • اگر دو نفر دو پر یکسان باشند: در این حالت مسلما ۴ برگ از ۵۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده است و یکسان است، پس برگ پنجم هرکس بزرگتر باشد برنده است، و اگر بزرگترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی است و پولی که وسط است، بین افراد مساوی تقسیم میشود.
  • THREE OF A KINDدر این دست پوکر سه کارت از یک جنس هستند اما دو کارت دیگر متفاوت می باشند.اگر چند نفر سه باشند، کسی که با عدد بزرگتری سه است برنده است. برای مثال ۶ ۶ ۶، ۲ ۲ ۲ را می‌ برد.
  • STRAIGHTدر این حالت پنج کارت دست پوکر پشت سر هم بوده اما یک خال نیستند نکته ای که باید به آن توجه شود این هست که آس هم می تواند به عنوان کارت های ضعیف و هم کارت های قوی به حساب آید.
  • FLUSHدر این دست پنج کارت پوکر از یک خال هستند اما پشت سر هم نیستند اصطلاحا به آن رنگ می گویند.
  •  اگر چند نفر رنگ باشند، کسی که بزرگترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده است.
  • FULL HOUSEدر این دست دو کارت از یک جنس و سه کارت از جنس دیگر می باشند. اگر چند نفر فول باشند، کسی که سه تایی بزرگتر دارد برنده است.
  • FOUR OF A KIND (کاره): زمانی که چهار کارت از یک جنس باشند این حالت به وجود می آید. اگر چند نفر کاره باشند، کسی که با عدد بزرگتری کاره است برنده است. چنانچه چند دست در حین یک بازی کاره باشند دست دارای کیکر بزرگتر برنده است.
  • STRAIGHT FLUSH: این دست در حالتی اتفاق می افتد که شما پنج کارت به ترتیب از یک خال را داشته باشید. اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی که استریت فلاش  آن با عدد بزرگتری شروع شود برنده است.
  • ROYAL FLUSHاین ترکیب بالاترین دست در رده  ‌بندی دست های پوکر است. پنج کارت از ۱۰ تا آس با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک).

۳ -نحوه ی بازی:

 •  دیلر۱۲ کارت روباز را بین ۶ فرد در جهت عقربه های ساعت توزیع می کند، بنابراین هر فرد دو کارت رو باز دریافت می کند که به ترتیب اعداد یک تا شش می باشند (دست یک، دست دو، دست سه، دست چهار، دست پنج و دست شش).
 • شرط های دور اول: این شرط ها می توانند قبل از توزیع کارت ها بسته شوند. پانترها (افرادی که شرط می بندند) می توانند شرط های خود را روی یک نتیجه یا بیشتر در صورت امکان ببندند.
 • شرط ها را می توانید روی تعداد نامحدودی از نتایج مختلف ببندید.
 • پانتر ها می توانند شرط های خود را روی دست یک، دو، سه، چهار، پنج یا همه ی شش دست در یک دور یا دور های متعددی از شرط بندی ببندند.
 • شرط های دور دوم: این شرط ها زمانی که پاکت کارت ها (کارت های افراد) توزیع شدند و ضرایب به روز شدند می توانند بسته شوند. شرط هایی که در دور اول بسته شده اند تاثیری در شرط های دور دوم ندارند.
 • شرط های دور سوم: دیلر یک کارت را  کنار می گذارد (کارت سوخته) و سه کارت روباز اول را  پس از به روز شدن شرط های دور دوم و ضرایب وسط میز  می گذارد. دور شرط بندی سوم شروع می شود و پانتر ها می توانند شرط های خود را روی نتیجه یا نتایج مشخص ببندند.
 • شرط های دور چهارم: یک کارت (کارت سوخته) کنار گذاشته می شود و چهارمین کارت (TURN) وسط میز گذاشته می شود، ضرایب به روز می شوند و دور چهارم شروع می شود.
  • ممکن است مواردی باشد که برخی از نتایج شرط ها هیچ شانس بردی بعد از FLOP و یا TURN نداشته باشند. این نتایج باخت بوده و در تصویر به جای ضرایب نمایش داده خواهند شد.
  • برخی از افراد ممکن است بعد از کارت سوم و چهارم (TURN یا FLOP) بالاترین دست را نسبت به بقیه داشته باشند این دست ها یا نتایج برنده می باشند و در تصویر به جای ضرایب نمایش داده می شوند.
  • شرط دیگری برای نتایج برد یا باخت قبول نخواهد گردید. شرط هایی که روی دیگر نتایج باشند می توانند بسته شوند.
 • دیلر، پنجمین کارت مشترک (RIVER) را پس از دور چهارم شرط بندی و مشخص شدن نتایج آن بازی  وسط میز می گذارد. دست یا دست هایی که باخته اند باخت و دست هایی که برده اند مشخص می شوند. پانتر هایی که شرط را برنده شده اند مبلغ برد آن ها پرداخت شده، دیلر برندگان را اعلام می کند کارت ها را بر میزند و باز جدید را آغاز می کند.

۴- محدودیت شرط بندی:

حداقل و حداکثر میزان شرط بندی از طرف شرکت برگزار کننده مشخص می شود.

۵- شرایط خاص:

بازی های لغو شده:

 • لغو شدن بازی ها در پوکر می تواند به دلایل زیر باشد:
 • دستگاه اسکنر قادر به خواندن کارت نباشد و یا نوشته های آن با کارت روی میز همخوانی نداشته باشد.
 • یک یا چند کارت در جاهای اشتباهی قرار گرفته باشند و یا بهم خورده باشند.
 • موارد فنی نظیر مشکلات اتصال به اینترنت، اشکلات فنی در استودیو یا اشتباه دیلر.
 • خطاهای دیلر ها که می تواند سبب لغو بازی شود عبارتند از:
  • ترتیب توزیع کارت ها تغییر کرده باشد.
  • یک یا چندین کارت خط خورده یا آسیب دیده باشند.
  • اگر یک یا چندین کارت از روی میز بیافتند و یا به دلیل خطای دیلر دیده نشوند.
  • اگر به دلیل بر زدن اشتباه عکس یا شماره کارت ها در دسته کارت دیده شوند.
  • دیلر فراموش کند که از کات کارت استفاده کند.
  • دیلر به اشتباه کارتی را اسکن کند و  این اطلاعات با کارت های روی میز مطابقت نداشته باشد.
 • اگر بازی لغو شود، مبالغ تمامی شرط ها بازگردانده می شوند به حساب پانتر ها.
 • سوختن کارت: کارت ها در طول بازی ممکن است به دلایل زیر سوخت شوند:
  • دیلر زمانی که  هنوز دور شرط بندی تمام نشده کارت را از جایگاه کارت خارج کند و آن را به صورت روباز نگه دارد.
  • به دلیل موارد فنی امکان اسکن کارت توسط دستگاه وجود نداشته باشد.
 • روند سوزاندن کارت:
  • دیلر کارت را روباز به تمام پانتر ها نشان دهد.
  • دیلر اعلام کند که چه کارتی سوخت خواهد شد.
  • دیلر کارت سوخته را  در سمت راست خود در لبه ی میز قرار دهد (در صفحه ی نمایش سمت چپ می باشد).
  • دیلر کارت جدیدی را از جایگاه کارت ها خارج کند و آن  را در محل کارت سوخته قرار دهد.
 • اگر در نمایش گرافیکی مغایرت وجود داشته باشد این مورد اشکال فنی تلقی می شود (نظیر ضرایب شرطی متفاوت، برد یا باخت اشتباه دست بازی) و پخش ویدئویی یک بازی در بت شاپ.
 • اگر پانتر برای شرطی که در بت شاپ بسته است شواهد کافی همانند عکس یا ویدئویی مبنی بر اشتباه بودن اطلاعات نمایش داده شده ارائه نماید آن شرط لغو خواهد گردید.

​​

۶- روند برگزاری بازی:

بازی ها ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته انجام می شوند. امکان وفقه برای موارد فنی وجود دارد. گرچه موارد دیگر نظیر تغییر کارت ها و دیلر ها به صورت زنده نمایش داده می شود تا همه ببینند.

۷- تجهیزات مورد استفاده در بازی:

 • کارت ها در دسته ی کارت روباز نمایش داده می شوند به صورتی که تماشاگران ببینند که کارتی ناپدید نشده ویا کارت اضافی روی میز نمی باشد.
 • اگر کارتی از روی میز بیافتد و یا در جایی قرار گرفته باشد که دور از دید پانتر ها باشد دسته ی کارت تعویض می شود. اگر کارتی خط خوردگی یا آسیب دیده باشد دسته کارت نیز تعویض می شود.
 • به صورت استاندارد ۵۲ (پنجاه و دو) کارت در بازی استفاده می شود. هر کارتی بارکد مخصوص به خود را دارد که توسط دستگاه اسکنر زمانی که روی میز توزیع می شود اسکن می شود.

۸- تجهیزات مورد استفاده در بازی:

 • ۵۲ کارت استاندارد. هر کارت بارکد مخصوص به خود را دارد.
 • یک کات کارت
 • یک میز که شش شماره از یک تا شش روی آن قرار دارد و کارت های افراد در آنجا قرار داده می شود و در وسط میز محل قرار گرفتن کارت های مشترک می باشد.
 • یک دستگاه اسکنر نصب شده روی میز پوکر برای اسکن کردن بارکد کارت ها.

۹- اطلاعات تکمیلی:

 • این قوانین و مقررات به زبان های مختلف جهت اطلاع رسانی و سهولت دسترسی بازیکنان منتشر شده است. تنها نسخه ی انگلیسی است که پایه و اساس قانونی در ارتباط بین بازیکن و اپراتور محسوب می شود و در صورت وجود هر گونه مغایرت بین نسخه های غیر انگلیسی و نسخه ی انگلیسی، قوانین و مقررات نسخه ی انگلیسی ملاک محسوب می باشد.
 • اعتراضات بازیکن در رابطه با نتایج و یا دیگر مسائل فنی باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از بازی مربوطه به اپراتور اعلام گردد.