شرط سیستم

در صورت داشتن ۳ انتخاب و بیشتر می توانید شرط سیستم را در برگه‌ی شرط بندی انتخاب کنید.

در شرط سیستم‌ انتخاب‌ های شما به تمامی حالت‌‎های ممکن و بدون تکرار به شرط‌ های کمبو تقسیم می‌‌ شوند.
در نظر داشته باشید که نسبت به تعداد انتخاب‌‌های شما برای شرط سیستم می توانید از قسمت حالت در کنار گزینه‌ی سیستم، حالت مورد نظر خود را انتخاب نمایید

به عنوان مثال اگر شما برای ۴ انتخاب گزینه ی ۲/۴ را انتخاب کنید، بدین معنی است که این ۴ انتخاب شما به ۶ کمبوی۲ تایی تقسیم خواهد شد.
برای وارد کردن مبلغ شرط در پایین برگه‌ی شرط بندی دو قسمت واحد مبلغ و مبلغ شرط را مشاهده می کنید.
واحد مبلغ: در اینجا مبلغ مورد نظر برای هر حالت (کمبو‎) را می توانید وارد کنید که این مبلغ ضرب‌در تعداد حالت‌های انتخاب شده‌ی شما برای شرط سیستم خواهد شد و حاصل ضرب آن در قسمت مبلغ شرط قرار خواهد گرفت.
مبلغ شرط: در اینجا مبلغ نهایی برای شرط را می‌توانید وارد کنید

 

 

به عنوان مثال در گیف آموزشی زیر ۴ شرط انتخاب شده است که برای تشکیل کمبو های۲تایی از این ۴ شرط (۶ حالت) وجود دارد.

  • در صورتی که واحد مبلغ را ۵۰ آی‌آرتی وارد کنیم مبلغ کلی شرط ۳۰۰ آی‌آرتی می باشد یعنی به ازای هر حالت ۵۰ آی‌آرتی حساب خواهد شد (۶×۵۰).
  • در صورت برد ۴۶۰.۶۴ آی‌آرتی به حساب کاربری اضافه خواهد شد، به عبارت دیگر سود حاصل از این شرط ۱۶۰.۶۴ آی‌آرتی می‌باشد.
  • در صورتی که مبلغ نهایی شرط را ۵۰ آی‌آرتی وارد کنیم واحد مبلغ هر شرط ۸.۳۳ آی‌آرتی می باشد یعنی به ازای هر حالت ۸.۳۳ آی‌آرتی حساب خواهد شد (۶÷۵۰).


در صورت برد ۷۶.۵۲ آی‌آرتی به حساب کاربری اضافه خواهد شد، به عبارت دیگر سود حاصل از این شرط ۲۶.۵۲ آی‌آرتی می‌باشد