هدف شکست دادن دست بازیگردان کازینو(دیلر): (۱) با داشتن یک دست بالاتر از وی است، بدون اینکه ارزش دست شما از ۲۱ بالاتر شود و یا (۲) با سوختن(Bust) دست دیلر است. پس از پخش کارت ها، دست بازیکن و دست دیلر با یکدیگر مقایسه شده و برنده مشخص می شود.

آموزش بازی بلک جک

 

سوختن (Bust): در صورتی‌ در بازی بلک‌ جک اتفاق می افتد که ارزش کارت‌ های یک دست(چه بازیکن، چه دیلر) از ۲۱ بالاتر شود. چند نمونه از سوختن دست عبارتند از:

: که جمع ارزش آن ۲۲ می شود.
​: که جمع ارزش آن ۲۳ می شود.

شما می توانید به دو صورت در این بازی شرکت کنید:

⦁ بازی به عنوان “بازیکن نشسته” (Seated Player)

همان طور که از نام آن پیداست “بازیکن نشسته” بازیکنی است که روی یکی‌ از صندلی‌‌ ها نشسته(SIT) باشد. بازیکنان “نشسته” برای دستی‌ که توسط دیلر به آن ها داده می شود، تصمیم می گیرند. دقت کنید که همیشه صندلی‌ خالی‌ برای نشستن روی میز‌ها وجود ندارد و شما باید منتظر بمانید تا صندلی خالی شود یا به میز دیگری ملحق شوید. اما می توانید به عنوان بازیکن “پشت دست” بازی کنید.

⦁ بازی به عنوان “بازیکن پشت دست” (Bet Behind)

شما بدون نشستن پشت میز، پشت دست یکی‌ از بازیکنان “نشسته” می نشینید و شرط می بندید. در این صورت تصمیم دست‌ هایی‌ که توسط دیلر به بازیکن “نشسته” داده می شود با خود او است و در صورت برد بازیکن نشسته، شما برنده شده و در صورت باخت، شرط شما نیز باخت می شود. شما می توانید قبل از شروع به بازی، چند دست بازی را تماشا کرده و عملکرد بازیکنان نشسته را تحلیل کنید تا بتوانید یک بازیکن خوب پیدا کنید. اگر خوش شانس باشید، یک بازیکن حرفه‌ ای پیدا کرده و پشت دست آن بازیکن می توانید شرط بندی کرده و بازی و نتیجه ی آن را ببینید.

همچنین می توانید نام ساختگی سایر بازیکن ها و شرط های آن ها را مشاهده کنید، تا هفت نفر همزمان بتوانند روی یک میز بازی کنند.

دست برنده:

جدول زیر نشان دهنده ی ضرایب برد هر دست است. ضرایب دریافتی شرط برنده برای بازیکن نشسته(Seated Player) و بازیکن پشت دست(Bet Behind) یکی‌ است.

مثال دست برنده ی بلک‌ جک:

شما ۲۰ ژتون شرط بندی کرده و بازی را آغاز می‌ کنید. کارت دریافتی شما  است. این دست بلک‌ جک کامل است. دست بلک‌ جک ترکیبی‌ از یک آس و یک کارت با ارزش ۱۰ است. کارت‌ های با ارزش: ۱۰ شاه، بی‌بی، سرباز و خود ۱۰ هستند. دست دیلر  است. شما با دست بلک‌ جک برنده می شوید. طبق جدول بالا، ضریب برد بلک‌ جک ۳:۲ یا به اعشاری ۲.۵ است و پول شما را دو و نیم برابر می‌ کند. بنابراین برد شما ۵۰ ژتون است.

مثال دست برنده ی استاندارد:

شما ۱۰ ژتون شرط‌ بندی کرده و بازی را شروع می‌ کنید، کارت دریافتی شما(دست شما)  است. ارزش دست شما ۱۷ است و شما توقف(Stand) می‌ کنید. دست دیلر  است. دیلر یک کارت دیگر دریافت می‌ کند. دست دیلر الان  می‌ آید. ارزش این دست ۲۴ است و دست سوخته(Bust) حساب می شود. بنابراین دست شما برنده است. ضریب برد ۱:۱  یا به اعشاری ۲ است. بنابرین برد شما ۲۰ ژتون خواهد بود.

مثال دست برنده ی بیمه شده:

طریقه ی عملکرد این شرط به این صورت است: در صورتی‌ که کارت اول دیلر آس باشد، احتمال بلک‌ جک کردن دیلر(با یک کارت با ارزش ۱۰) و  باخت دست بازیکن بالاست. در این صورت، این گزینه برای شما وجود دارد که یک شرط بیمه‌(نصف مبلغ شرط روی میز) روی دست دیلر ببندید تا در صورت بلک‌ جک کردن، حداقل پول شما به شما بازگردد. برد شرط بیمه‌ سه برابر است و چون نصف مبلغ شرط اصلی‌ هزینه ی شرط بیمه‌ شماست، کل پول شرط بندی شده به شما بر می گردد. در واقع دست باخته ی خود را با بیمه‌ کردن، نجات می دهید.

به عنوان مثال، شما ۱۰ ژتون شرط‌ بندی می‌ کنید و بازی شروع می شود. کارت دریافتی شما  است. دست دیلر  است. شما می توانید بازی را ضد بلک‌ جک شدن دست دیلر بیمه(Insurance) کنید. هزینه ی پرداختی جهت بیمه کردن، نصف شرط گذاشته شده است، پس ۵ ژتون به شرط اضافه می‌ شود(تا الان ۱۵ ژتون در این دست شرط گذاشته اید). دیلر کارت دریافت می‌ کند، کارت دوم ​  است، یعنی‌ دست دیلر بلک‌ جک شده است.  ضریب برد دست برنده ی بیمه شده ۲:۱ یا به اعشاری ۳ است. ۱۰ ژتون شرط اصلی‌ شما باخته است اما ۵ ژتون شرط بیمه‌ شما ۳۳ برابر شده و ۱۵ ژتون برنده می شوید. مثال به همراه عکس در ادامه این صغحه آمده است.