پلیس شرط بندی

قوانین لوتو - تاس - ورق

معرفی بازی پوکر

آموزش شرط بندی در پوکر Bet-on-poker بازی زنده ای هست که قوانین و نحوه ی بازی آن بسیار شبیه به بازی شناخته شده و معروف پوکر-تکزاس هولدم می باشد. روند بازی پوکر : دیلر ۱۲ کارت روباز را بین ۶ فرد در جهت عقربه های ساعت توزیع می کند، بنابراین هر فرد دو کارت رو باز دریافت می […]

معرفی بازی تاس

معرفی بازی تاس تاس یک بازی میزی منحصر به فرد برای شرط بندی با انتخابات گسترده ی نتایج می باشد. این بازی شبیه هیچ بازی دیگری در دنیا نیست. روند بازی تاس ۵ تاس یکسان با اعداد ۱ تا ۶ در این بازی استفاده می شوند. مجری تاس ها را درون جعبه تاس قرار می دهد […]

شرط بندی بازی جنگ شرط ها

آموزش بازی جنگ شرط ها: جنگ شرط ها بازی کارتی بین دو طرف بازیکن و دیلر می باشد. برای این بازی از دسته ی کارت معمولی استفاده می شود. کارتی که ارزش بالاتری دارد برنده می شود. اگر دو کارت بازی شده دارای ارزش مساوی باشند، آنگاه “جنگ” می شود. روند بازی: جنگ شرط ها […]

معرفی بازی باکارات

آموزش بازی باکارات Bet- on- Baccarat بازی زنده ای هست که قوانین و نحوه بازی آن بسیار شبیه به باکارات یا (Punto Banco) می باشد. آموزش بازی باکارات آنلاین بازی بین دو طرف انجام می شود – بازیکن و بانکر. دیلر در هر دور بازی دو کارت روباز به هر طرف می دهد. در هر بار […]

معرفی بازی چرخ شانس

توضیح مختصر بازی چرخ شانس: چرخ شانس بازی زنده ی بسیار سریع و ساده با گزینه های شرط بندی صریح می باشد. روند بازی چرخ شانس مجری چرخ شانس را معرفی می کند، آن را خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند سپس با حرکت سبک دست در جهت عقربه های ساعت می چرخاند. تنها یک […]

معرفی بازی دوئل تاس

توضیح مختصر بازی دوئل تاس : تاس دوئل یک بازی زنده ی تاس اندازی برای شرط بندی با انتخابات گسترده ی نتایج می باشد. روند بازی دوئل تاس دو تاس (یک قرمز و یک آبی) با اعداد ۱ تا ۶ در این بازی استفاده می شوند. مجری تاس ها را درون جعبه تاس قرار می دهد و […]

قوانین بازی لاکی ۵

معرفی بازی لاکی ۵ بازی “لاکی ۵” یا “۵ از ۳۶”  یک بازی دینامیکی بر اساس قرعه کشی اعداد می باشد. به بازیکنان انتخاب های گسترده ای از ضرایب شرط بندی که بر اساس نتیجه ی این بازی مشخص می شود ارائه می گردد. نتیجه ی سود حاصل از شرط بندی می تواند تا ۲۰۰۰ […]

قوانین بازی لاکی ۶

معرفی بازی لاکی ۶ بازی “لاکی ۶” یا “۶ از ۶۰”  یک بازی دینامیکی بر اساس قرعه کشی می باشد. به بازیکنان گزینه های گسترده ای از ضرایب شرط بندی بر روی نتیجه این بازی ارائه می شود. روند بازی لاکی ۶: ۶ عدد از بین ۶۰ عدد به صورت تصادفی در استوانه های جداگانه […]

قوانین شرط بندی بازی لاکی ۷

شرط بندی لاکی ۷ بازی “لاکی ۷” یا “۷ از ۴۲”  یک بازی دینامیکی بر اساس قرعه کشی اعداد می باشد. به بازیکنان انتخاب های گسترده ای از ضرایب شرط بندی که بر اساس نتیجه ی این بازی مشخص می شود ارائه می گردد.نتیجه ی سود حاصل از شرط بندی می تواند تا ۲۰۰۰ بار […]