بازی بیست‌ و یک/ بلک جک

بازی بلک‌ جک در ایران به نام بازی بیست و یک معروف است. دقت کنید که بلک‌ جک متداول در دنیا و همچنین در سایت بتکارت کمی‌ با بلک‌ جک ایرانی متفاوت است. به عنوان مثال در بلک‌ جک ایرانی ورق‌ های ۲، ۳، ۴ و ۵ به طور کلی از دست ورق ها خارج شده و امتیاز دهی‌ به سرباز و بی‌ بی و شاه نیز متفاوت است. لطفا قوانین جهانی‌ و همچنین قوانین سایت بتکارت را در ادامه بخوانید.

بلک‌ جک توسط ۸ دست ورق ۵۲ تایی‌ مخصوص بلک‌ جک، که توسط بازیگردان یا دیلر(Dealer) بُر زده شده است، بازی می شود.

امتیاز کارت ها: شاه، بی‌بی، و سرباز هر کدام ۱۰ امتیاز دارند. آس می تواند ارزش ۱ یا ۱۱ داشته باشد(به دلخواه بازیکن ). اعداد ۲ تا ۱۰ هم که  ارزش خود را دارا هستند. به عنوان مثال چند نمونه ی دست زیر را ببینید:

: که جمع ارزش آن ۱۷ می شود.

: که جمع ارزش آن ۲۰ می شود.(ارزش آس ۱۱ در نظر گرفته شده)

: که جمع ارزش آن ۲۰ می شود.(ارزش آس ۱ در نظر گرفته شده)

: که جمع ارزش آن ۱۷ می شود.

: که جمع ارزش آن ۲۱ می شود.(در اصطلاح دستِ بلک‌ جک به آن می‌‌ گویند و هم اسم خود بازی است)

: که جمع ارزش آن ۲۲ می شود.(دست سوخته چون جمع ارزش از ۲۱ بیشتر است)

: که جمع ارزش آن ۲۰ می شود.

روش بازی بیست‌ و یک/ بلک جک

ابتدا میز مورد نظر را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که هر میز مبلغ حداقل و حداکثر خود را دارد. قبل از ورود به میز از داشتن موجودی کافی اطمینان حاصل فرمایید. بلک جک یا بیست و یک بازی چند نفره است که توسط دیلر میزبانی شده و تا ۷ بازیکن می تواند به میز ملحق شود.

⦁ قرار دادن شرط روی میز

برای گذاشتن شرط روی میز:

بعد از نشستن، بر روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود کلیک کنید. ژتون‌ ها با مبالغ مختلف نمایش داده شده اند. سپس روی دایره ی نشان داده شده کلیک کنید تا ژتون‌ روی آن قرار گیرد. اگر پشت دست نشسته اید، شرط خود را داخل مستطیل Bet Behind بگذارید. (تصویر زیر)

گزینه‌ های دیگر شرط بندی که در صفحه ی بازی قبل از نشستن روی صندلی‌ می‌ بینید، عبارتند از:

Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌ های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه ی Undo کلیک کنید تا آخرین تغییر لغو شود.

Double: برای دو برابر کردن مبلغ شرط می توانید از این گزینه استفاده کنید.

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، شرط های مورد نظر خود را روی میز قرار دهید. شرط های شما به طور خودکار پس از تمام شدن این زمان تایید خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده می شود.

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، شرط های مورد نظر خود را روی میز قرار دهید. شرط های شما به طور خودکار پس از تمام شدن این زمان تایید خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده می شود.

دیلر به نوبت طبق تصمیم گیری هر بازیکن عمل می کند.

دست سخت(Hard Hand): دستی‌ که داخل آن‌ آس نباشد، یا اگر هست آس ارزش ۱ را داشته باشد نه ۱۱. به عنوان مثال   یک دست سخت است.

دست نرم(Soft Hand): به دستی‌ می گویند که یک آس دارد که ارزش آن ۱۱ باشد نه ۱. به عنوان مثال ​  یک دست نرم ۱۷ است.

شرط بیمه(Insurance): در صورتی که کارت اول دیلر آس باشد، به شما یک پنجره نمایش داده می شود که برای شرط بیمه‌ تصمیم بگیرید. در صورتی‌ که قصد دارید شرط خود را بیمه‌ کنید، بر روی YES و در غیر این صورت بر روی NO کلیک کنید.

⦁ دیلر دست خود را بازی می‌ کند

دیلر بر روی تمامی‌ دست های با ارزش ۱۷ توقف(Stand) می‌ کند.

⦁ مقایسه ی دست بازیکن با دست دیلر

دست بازیکن با دست دیلر مقایسه مى شود. اگر دست شما دست دیلر را شکست دهد، طبق جدول برد که در مقاله ی جدول استراتژی بلک‌ جک

 توضیح داده شد، برد شما پرداخت می شود. اگر شما دیلر را شکست ندهید، این دست تمام شده و شما می توانید دوباره بازی کنید.